Nyheter

Staten ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet

Mehmet Kaplan Kristian Pohl regkansliet
Foto
: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Detta skriver bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i en debattartikel i DN den 17 mars. I bakgrunden finns nästan 300 000 unga vuxna som inte har en egen bostad, hälften av landets kommuner har bostadsbrist och det är ett underskott på hyresrätter samtidigt som bostadsrättspriserna rusar i höjden.


Efter som marknaden inte klarar av att åtgärda bostadsbristen, så måste staten ta ett större ansvar för bostadsbyggandet, menar Kaplan. Och regeringens målsättning är fortfarande att bygga 250 000 nya bostäder till 2020. Siktet ligger i mångt och mycket på hyresrätter som kan efterfrågas av medborgare med normala inkomster.

Kaplan för fram sex huvudområden för ett ökat bostadsbyggande:

Staten tar ett större ansvar för fler bostäder
Staten ska gå in och stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar, bland annat genom att ta ett större ekonomiskt ansvar.

Fokus på unga, studenter och nyanlända
Ett av flera förslag som regeringen nu tittar på är flexibla modulbostäder som det går snabbt att producera.

Hållbar statsbyggnad
Mer fokus ska läggas på att minska klimatutsläppen vad gäller byggmaterial och byggprocessen, och att energieffektivisera äldre bostäder, främst miljonprogrammet.

Kollektivtrafikssatsningar öppnar upp för fler bostäder
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram så kallade stadsmiljöavtal vilket gör att kommuner och landsting kan söka statsbidrag för kollektivtrafikssatsningar. Detta ska öppna upp för byggande av nya bostäder i anslutning till kollektivtrafiken.

Öka konkurrensen
Regeringen menar att det är för få aktörer inom byggbranschen, och vill skapa möjligheter för mindre bolag att komma in på marknaden. Detta ska få ned byggkostnaderna och skapa möjlighet för mindre byggbolag att vara med i konkurrensen om kommunala markanvisningar.

Effektiva byggprocesser ger billigare bostäder
Genom att förenkla byggregler och snabba upp processen för bostadsbyggande ska byggandet gå snabbare. Bland annat ska reglerna för överklagandeprocesserna ses över, så att inte flera överklaganden försenar en byggprocess i flera år.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier