Jan Peter Mattssons krönika mars 2015

Vi är nu inne i en intensiv tid inom Hyresgästföreningen. Årsmötena radar upp sig – först de lokala föreningarna i februari, sedan Sollentunaföreningens i mars och till sist regionens i april. Många möten blir det under en ganska kort tid.

När du läser detta, så är alla årsmöten i de lokala föreningarna avklarade. Den 10 mars håller Sollentunaföreningen årsmöte på Arena Satelliten i Tureberg. Kom dit och var med och påverka i Hyresgästföreningen Sollentuna!

Ovanpå detta så avslutade vi nyligen förhandlingarna om hyrorna inom Sollentunahem. Avtalet ger en hyreshöjning om 1,2 procent från och med den 1 april, och ligger helt i linje med tidigare tecknade avtal med allmännyttiga bostadsbolag. Exempelvis Sigtunahem och Väsbyhem. Sollentunahem uppdrog denna gång till organisationen Fastighetsägarna att förhandla åt dem. Vi i förhandlingsdelegationen är inte alls imponerade av denna modell. Vi vill ha direktkontakt med vår motpart, vilket ger fördelar för bägge parter i förhandlingarna. Vi får se hur Sollentunahem kommer att hantera detta inför nästa förhandlingsomgång.

Turerna inom regionen inför årsmötet i april fortsätter. När detta skrivs finns inte mindre än fem kandidater till att bli regionsordförande. Det är också väldigt många som är nominerade till regionstyrelsen. Regionens valberedning kommer verkligen att få jobba denna gång, och vi ser med spänning fram mot årsmötets val och beslut i april. På årsmötet kommer också en motion att behandlas som Sollentunaföreningen har del i. Den handlar om att dels reglera etik- och moralgruppen i regionen – det vill säga klargöra vilket mandat och vilken roll gruppen har – och dels att ledamöterna skall väljas av fullmäktige. Idag utses de av regionstyrelsen och roll samt mandat är väldigt oklart. Vi anser att så kan man inte ha det med en grupp som bland annat ska hantera frågor om suspenderingar, uteslutningar och fall med förskingring med mera. Vi och föreningarna i Sigtuna och Vällingby, som vi motionerat tillsammans med, hyser gott hopp om att få igenom motionen på årsmötet i april. Inte minst då Hyresgästföreningen region Sydost infört ett likadant system som vi föreslår, och som fungerar alldeles utmärkt.

Till sist – min önskan för de kommande två månaderna är att vi inom region Stockholm gemensamt ska verka och arbeta för att få en så stark och bra regionstyrelse som möjligt, och därigenom kunna bygga upp regionen till en mycket bra region med allt vad det innebär.

Mina visioner för framtiden efter april månad, ska jag be att få återkomma till i krönikor längre fram.

Jan Peter Mattsson
Ordförande Hyresgästföreningen Sollentuna
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier