Skip to main content

Thomas Axelssons krönika april 2022

Valet, valet, valet…

Sedan förra sommaren har de bostadspolitiska frågorna varit väldigt heta. Nu verkar de bli ännu hetare. Inte minst i Sollentuna.

Hyresgästföreningen Sollentunas huvudfrågor i denna valrörelse är dessa:

Stoppa utförsäljningarna och ombildningarna!

Upprustning på rimliga villkor.

Bygg fler hyresrätter.

Skapa en lokal bostadsförmedling i Sollentuna.

Hyresgästrepresentation i Sollentunahems bolagsstyrelse.

Skapa lokala hyresgästråd.

Låt Sollentunahem ta del av försäljningsintäkterna.

Detta kommer du att få höra mycket mer om innan valdagen.

Det finns också andra i kommunen som agerar i de bostadspolitiska frågorna. Den 24 mars gick Socialdemokraterna i Sollentuna ut med följande:

Vi kan inte se på när Sollentunabor får betala chockhöjda hyror eller inte får sin röst hörd i diskussioner som rör deras egen boendesituation. Hyresgäster ska kunna känna sig trygga i sina hem och i sitt lokalsamhälle. De ska veta vad de betalar för och sitta med vid bordet när besluten tas.

  • Stoppa utförsäljningen av allmännyttan! Sollentunahem ska växa och bygga nytt för att minska bostadsbristen, inte läggas ner genom försäljning eller ombildning.
  • Sänka Sollentunahems hyror med 500 kronor. Hyresgästerna har betalat överhyror länge, nu är det dags att ge något tillbaka. Sänkta hyror i Sollentunahem stärker även förhandlingsläget gentemot andra hyresvärdar.
  • Slopa Sollentunahems vinstkrav. Pengarna ska gå till trygghetsskapande insatser och förbättrat underhåll.
  • Öka hyresgästernas medbestämmande. Skapa hyresgästråd i varje kommundel som får inflytande över hur överskottet ska återinvesteras i lokalsamhället och ge hyresgästerna representation i Sollentunahems styrelse.
  • Bilda en kommunal bostadsförmedling där även privata hyresvärdar finns med. Det behövs för att de genomförda utförsäljningarna inte ska leda till en ännu längre bostadskö.
Vi har nu förhoppningen om att också de andra oppositionspartierna kommer med samma eller liknande krav. Det kan avgöra valutgången.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .