Skip to main content

Thomas Axelssons krönika maj 2022

Första maj, första maj – varje sliten kavaj…

Så låter det som oftast inom arbetarrörelsen på 1:a maj. Har kanske ganska lite att göra med hyresgäströrelsen kan man tycka (beror en hel del på vem man frågar…), men under ett valår så är första maj en viktig politisk markör. För alla.

Låt oss hoppas att årets 1:a majtåg innehåller en stor mängd bostadspolitiska frågor.

Det lutar minst sagt åt det hållet.

Är ju ingen tillfällighet att många partier gärna lyfter fram de bostadspolitiska frågorna. Varför? Jo det är heta, aktuella – och man kan vinna röster på att säga rätt sak vad gäller bostadspolitik.

Kan man självklart tycka mycket om, men så är det. Det fungerar så i politikens värld.

Här är Hyresgästföreningens tre huvudkrav i årets valrörelse:

Bygg fler bostäder med rimlig hyra. 90 procent av befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Det har byggts för lite under många år, och det som nu byggs är för dyrt. Staten måste ta större ansvar för bostadsbyggandet och investeringsstödet till byggande av hyresrätter återinföras.

Hållbara renoveringar och stopp för renovräkningar. Renoveringar får inte ske på bekostnad av människor och miljö. Hyresgäster står ofta inför 60-procentiga hyreshöjningar vid renoveringar. Det behövs ett statligt stöd för renoveringar, och hyresgästerna måste få en starkare ställning vid renoveringar.

Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. Staten subventionerar det ägda boendet med många miljarder varje år. Hyresgästerna får ingenting – förutom att få vara med och betala för de statliga subventionerna. Det behövs en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .