Skip to main content

Thomas Axelssons krönika februari 2021

Är det ljuset i tunneln man ser, eller är det ett tåg?

Kan man ju undra, men nog behövs det allt lite näsa för positiva saker i detta nu – och de finns.

ljus
Ljus

Det har gett hopp då smittspridningen och dödsfallen i landet minskar – speciellt vad gäller region Stockholm. Likaså att vaccinet nu finns i landet vårt. Inte tillräckligt mycket – än – men nu är vaccinerandet igång på riktigt. Självklart så är det och blir det problem med detta, men det är ju inte så konstigt då vi aldrig varit med om någonting sådant här förut.

Mera ljus

Sedan några månader har vi inom Hyresgästföreningen intensivt diskuterat hur vi kan ställa om vår verksamhet på grund av corona. I och med detta års ingång har detta burit frukt – mycket frukt. På bara några veckor har vi genomfört runt ett dussin aktiviteter digitalt – bomöten, årsmöten, styrelsemöten, föreläsningar, seminarier och kurser. För att klara det så har vi skaffat oss ett abonnemang för digitala möten och en hel del teknisk utrustning. De verktygen håller vi nu på att lära oss och trimma in, vilket kommer att ge än mer digitala aktiviteter under detta år.

IMG 0281
Ännu mera ljus

För ett par veckor sedan beslutade föreningsstyrelsen om att tillsätta en arbetsgrupp för kommunikation. Gruppen ska diskutera, syna, ta fram, testa och införa metoder för en mängd aktiviteter inom vår förening. Med kommunikation menas i princip allt: möten av alla de slag, kurser, konferenser, media med mera. Och både ”live” och digitalt. Här har vi en viktig avgränsning: det digitala ska inte ersätta att vi faktiskt träffas och gör saker, det ska komplettera. Precis som möten ”på plats” har både för- och nackdelar, så har även de digitala möjligheterna det.

Inte så värst ljust…

… men inte så stort bekymmer heller. Hyresförhandlingarna går ovanligt trögt denna gång. I flera månader har vi förhandlat med Sollentunahem utan att egentligen komma någon vart. Vi har haft en sittning med Hembla och har planerat in en första sådan med John Mattson i början av februari. Det mest tråkiga i denna avtalsrörelse är den totala tondövheten från bostadsbolag, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta och politiker när det gäller frågan om återhållsamhet i hyreshöjningarna på grund av corona. Såväl stat som bostadsbolag och kommuner ger ekonomiskt stöd till lokalhyresgäster, men inte till hyresgäster. Man vill inte ens hålla igen på kraven trots att fastighetsbranschen endast har påverkats marginellt av coronapandemin. Tråkigt.

Ställ inte in, ställ om – ta hand om er och håll avstånd!
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .